bricks

Facade

Vi stiller vores ekspertise til rådighed

Facade

Vi stiller vores ekspertise til rådighed, hvis vind og vejr, sætningsskader eller vanrøgt har gjort, at din facade ikke fremstår så smuk, som den burde.

Vi har mange års erfaring med facaderenoveringer, og lægger vægt på det gode håndværk og den høje kvalitet. ​

Vi reetablerer, renser, og reparere facader på parcelhuse, villaer, beboelsesejendomme og kontorer.

Vi klarer alt fra mindre vedligehold til større udskiftninger af murværk og bygningsdele.